4 ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค เข้าร่วมโครงการ "ช้อปดีมีคืน" คืนภาษีให้นักช้อปสูงสุดถึง 10,500 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2565

พุธ ๐๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๓:๑๒
4 ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 และ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ เอาใจนักช้อป เข้าร่วมโครงการ "ช้อปดีมีคืน" ตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
4 ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค เข้าร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน คืนภาษีให้นักช้อปสูงสุดถึง 10,500 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2565

ต่อที่ 1 ช้อปสูงสูด 30,000 บาท รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง ซึ่งขานรับกับนโยบายรัฐบาลกับมาตรการช้อปดีมีคืน

ต่อที่ 2 คืนภาษีให้นักช้อปสูงสุดถึง 10,500 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราเงินได้สุทธิที่เสียภาษี (หมายเหตุ ยกเว้น บัตรกำนัลศูนย์ฯ สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าเบี้ยประกันวินาศภัย) ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์ เซ็นเตอร์ 1285 ในเวลา 08.30 น. - 22.00 น.

ที่มา: เอ็ม บี เค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด