คณะผู้บริหาร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่4 ศึกษาดูงาน รพ. กรุงเทพพัทยา

พฤหัส ๐๖ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๘:๓๐
ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) นำคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 กว่า 80 คน อาทิ นพ.มานัส โพธาภรณ์ พลตรี นพ. โชคชัย ขวัญพิชิต นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ นพ.เทิดศักดิ์ เชิดชู โดยมี นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 3 เครือ BDMS และนพ.สีหราช โลหขิตรานนท์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ให้การต้อนรับ เพื่อศึกษาดูงาน พร้อมฟังบรรยายหัวข้อ "กรณีศึกษา Digital Marketing and Health Care Services" เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เมื่อเร็วๆนี้
คณะผู้บริหาร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่4 ศึกษาดูงาน รพ. กรุงเทพพัทยา
คณะผู้บริหาร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่4 ศึกษาดูงาน รพ. กรุงเทพพัทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด