ซินเน็คฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะองค์กรเอกชน ที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

พฤหัส ๐๖ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๕:๒๗
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดย ซินเน็คฯ ได้ ส่งมอบอุปกรณ์ไอทีมูลค่ากว่า 2.3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง โดยมี นายปัญญา พูนเพิ่มผลสิริ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด เป็นตัวแทน บมจ. ซินเน็คฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เมื่อเร็วๆ นี้
ซินเน็คฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะองค์กรเอกชน ที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด