สนพ.ปราจีนบุรี ดันเครือข่ายจัดตั้งศูนย์ทดสอบฯ ช่างแอร์

ศุกร์ ๐๗ มกราคม ๒๐๒๒ ๑๑:๒๔
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ร่วมกับอาชีวศึกษาพัฒนากำลังแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรม จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี หวังสร้างแรงงานฝีมือป้อนตลาด
สนพ.ปราจีนบุรี ดันเครือข่ายจัดตั้งศูนย์ทดสอบฯ ช่างแอร์

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป้าหมายพัฒนากำลังแรงงานในทุกๆด้าน ทั้งการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพในหลักสูตรตามความต้องการของพื้นที่หรือชุมชน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมถึงการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จึงสั่งการให้สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ บูรณาการร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สามารถแข่งขันกับ นานาประเทศได้

ด้านนางสาววนิดา เงินรูปงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี (ผอ.สนพ.ปราจีนบุรี กล่าวต่อไปว่า สนพ.ปราจีนบุรี ได้เล็งเห็นว่าวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานที่สำคัญ มีนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส และ ปวช จึงได้ประสานร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 เพื่อดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ให้นักเรียน นักศึกษา และกำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้เป็นแรงงานฝีมือ มีความพร้อมในการประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง รวมถึงได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม รองรับภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

ด้านนางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายสำคัญของการร่วมจัดตั้งศูนย์ทดสอบฯ ก็เพื่อหวังยกระดับฝีมือให้เด็กที่จบไปมีหนังสือรับรอง มีความพร้อมในการเข้าทำงานอย่างถูกกฎหมาย นอกจากนี้ ประชาชนผู้ที่สนใจ ต้องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสามารถนัดหมายเข้ารับบริการได้ที่วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรีได้อีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทร 0 3729 0380 ถึง 1 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

สนพ.ปราจีนบุรี ดันเครือข่ายจัดตั้งศูนย์ทดสอบฯ ช่างแอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด