วศ. มอบตราสัญลักษณ์กระทรวง อว. จากวัสดุเซรามิกเนื้อพอร์ซเลน ต้นแบบเซรามิกรูปแบบใหม่

อังคาร ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๔:๔๕
นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบตรากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผลิตจากวัสดุเซรามิกเนื้อพอร์ซเลน ตามนโยบายของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อว. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี
วศ. มอบตราสัญลักษณ์กระทรวง อว. จากวัสดุเซรามิกเนื้อพอร์ซเลน ต้นแบบเซรามิกรูปแบบใหม่

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ รมว.อว. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกรูปแบบใหม่เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาวิสาหกิจเซรามิกให้เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ วศ. ได้จัดทำตราสัญลักษณ์กระทรวง อว. ขึ้นจากวัสดุเซรามิกเนื้อพอร์ซเลน โดยมีขั้นตอนการผลิต ดังนี้ การขึ้นต้นแบบพระวชิระ ด้วยการปั้นดินน้ำมันเพื่อสร้างแม่พิมพ์ซิลิโคน สำหรับทำต้นแบบปูนพลาสเตอร์ กลึงแป้นปูนพลาสเตอร์ด้วยเครื่องจิกเกอร์และเหลาตัวอักษรจากปูนพลาสเตอร์ และประกอบตราปูนพลาสเตอร์เพื่อสร้างต้นแบบสำหรับทำแม่พิมพ์ในการหล่อน้ำดิน (Slip Casting) การทำแม่พิมพ์ปูนพลาสเตอร์สำหรับใช้ในการหล่อน้ำดิน โดยกระบวนการทำแม่พิมพ์ต้องมีการแบ่งชิ้นแม่พิมพ์และปรับองศาของลายนูนต่ำเพื่อช่วยลดปัญหาและตำหนิผลิตภัณฑ์ระหว่างการถอดแบบ การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการหล่อจากน้ำดินเนื้อพอร์ซเลน โดยนำผลิตภัณฑ์หลังถอดออกจากแบบ ไปผึ่งให้แห้ง และนำไปเผาบิสกิต (Biscuit firing/ Bisque Firing) ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ขั้นตอนการลงสีใต้เคลือบ (สีเหลืองบริเวณวงโคจร และสีส้มบริเวณอะตอม) พ่นเคลือบใส และนำไปเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส และการลงสีบนเคลือบ (สีม่วงบริเวณพื้นและตัวอักษร สีเงินและสีทองบริเวณตราพระวชิระ) และนำไปเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ขั้นตอนสุดท้ายตกแต่งเก็บรายละเอียดให้สวยงาม

ทั้งนี้ วศ. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางเซรามิกและแก้วเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองเทคโนโลยีชุมชน กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว เว็บไซต์ www.dss.go.th หรือโทร 0 2201 7000 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา: กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. มอบตราสัญลักษณ์กระทรวง อว. จากวัสดุเซรามิกเนื้อพอร์ซเลน ต้นแบบเซรามิกรูปแบบใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด