มกอช. ตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย

พุธ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๙:๑๘
นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วย นางสาวมณีพร สังขะรมย์ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ กองรับรองมาตรฐาน และคณะทำงาน ลงพื้นที่จังหวัดอุดรตรวจเยี่ยมโรงงานและร้าน Farm Station โดยมี นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ผักปลอดสาร มาตรฐาน GAP และผลิตภัณฑ์ภายใต้การผลิตของบริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด ณ ร้าน Farm Station จังหวัดอุดรธานี
มกอช. ตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
มกอช. ตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด