พช.จัด "QD Academy SHOW CASE" ดัน 39 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

พฤหัส ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๘:๓๔
วันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทดสอบตลาด (ออฟไลน์) QD Academy SHOW CASE by พช." โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายให้มีคุณภาพมาตรฐาน นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยต้องการพัฒนาทักษะผู้ผลิตผู้ประกอบการ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการทดสอบตลาดแบบออฟไลน์ ได้คัดสรร 39 ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น จาก 390 ผลิตภัณฑ์ มาจัดแสดงและจำหน่าย ซึ่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจำเป็นต้องให้ผู้บริโภคได้สัมผัสเนื้อผ้า ทดลองใส่ และพูดคุยกับผู้ผลิตก่อนเลือกซื้อเพื่อสร้างความเชื่อมั่น อีกทั้งเป็นการขยายตลาดการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทดสอบตลาดออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Lazada และ Shopee เป็นเวลา 15 วัน เพื่อให้สอดรับกับยุค new normal ด้วย อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมเลือกซื้อสินค้าเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบ OTOP และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสินค้าและกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันนี้ - 16 มกราคม 2565
พช.จัด QD Academy SHOW CASE ดัน 39 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
พช.จัด QD Academy SHOW CASE ดัน 39 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด