"ชัยวุฒิ"หารือ เอกอัครราชทูตฯ จีน เร่งผลักดันความร่วมมือด้านดิจิทัล อาทิ แรงงานดิจิทัล-งานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และดาวเทียม-กิจการอวกาศ

พฤหัส ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๖:๐๖
เมื่อเร็วๆนี้ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของนายหาน จื้อเฉียง (H.E. Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ร่วมหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านดิจิทัล และความร่วมมือในการลงทุนด้านดิจิทัลระหว่างสองประเทศ ซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันจะสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมา อาทิ การส่งเสริมศักยภาพแรงงานด้านดิจิทัล อุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งการหารือเรื่องการประชุมระดับรัฐมนตรี และการประชุมคณะทำงานร่วมไทย - จีน ด้านความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 2 หลังจากที่จีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 1 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี 2562
ชัยวุฒิหารือ เอกอัครราชทูตฯ จีน เร่งผลักดันความร่วมมือด้านดิจิทัล อาทิ แรงงานดิจิทัล-งานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และดาวเทียม-กิจการอวกาศ

ในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการดำเนินความร่วมมือใหม่ ๆ ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ความปลอดภัยของข้อมูล และความร่วมมือเรื่องดาวเทียมและกิจการอวกาศ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ  โดยนายหาน จื้อเฉียง ได้แจ้งว่า ไทยและจีนมีความร่วมมือด้านดิจิทัลที่สามารถผลักดันให้เกิดรูปธรรมร่วมกันได้ต่อไป

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด