ม.หอการค้าไทย ต้อนรับ รมต.อว

พฤหัส ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๖:๒๒
นายกลินท์ สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ที่ 3 จากขวา) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ที่ 4 จากซ้าย) รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี ม.หอการค้าไทย (ขวาสุด) รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยและ ประธานโครงการ [email protected] (ซ้ายสุด) พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้การต้อนรับ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ที่ 4 จากขวา) พร้อมคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมชมและดูงานระบบการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมให้เกียรติปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของกระทรวง อว" ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็วๆนี้
ม.หอการค้าไทย ต้อนรับ รมต.อว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด