สนพ.พิจิตร จัดสัมมนา สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ศุกร์ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๓:๓๒
วันที่ 12 มกราคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีผู้เข้าสัมมนาจากสถานประกอบกิจการในจังหวัดพิจิตรรวม 20 คน ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์โฮเทล & รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
สนพ.พิจิตร จัดสัมมนา สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด