ฝึกอบรมฟรีกับกรมพัฒนาแรงงาน หลักสูตร ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ (ฝึกอบรมออนไลน์)

ศุกร์ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๕:๕๓
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ รับสมัครผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนฯ
ฝึกอบรมฟรีกับกรมพัฒนาแรงงาน หลักสูตร ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ (ฝึกอบรมออนไลน์)

เข้าฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตร ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ (ฝึกอบรมออนไลน์)

ฝึกอบรมเสร็จได้รับวุฒิบัตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR Code สมัครอบรมได้เลยค่ะ

**หมายเหตุ ผู้สมัครต้องมีพื้นฐานด้านการจัดการคลังสินค้า มาก่อน**

ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด