สนพ.พิจิตร ทดสอบคอมพิวเตอร์ ประมวลผลคำ

อังคาร ๐๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๐:๑๐
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 รุ่น 4/ 2565 ให้แก่นักศึกษา ปวส.2 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จำนวน 22 คน ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อ.โพทะเล จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564
สนพ.พิจิตร ทดสอบคอมพิวเตอร์ ประมวลผลคำ
สนพ.พิจิตร ทดสอบคอมพิวเตอร์ ประมวลผลคำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด