เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รับรางวัลดีเด่นจากการประกวด Thailand Energy Awards 2020 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม

อังคาร ๐๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๙:๕๕
นายสมพล ตรีภพนารถ (ขวา) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รับรางวัลดีเด่นจากการประกวด Thailand Energy Awards 2020 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม ที่สามารถปฏิบัติตามแนวทางการประหยัดพลังงานอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (ซ้าย) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็ว ๆ นี้
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รับรางวัลดีเด่นจากการประกวด Thailand Energy Awards 2020 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด