วว. สวัสดีปีใหม่ 2565 แด่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

พุธ ๐๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๘:๓๘
ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัย วว. แด่ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ในวันที่ 4 มกราคม 2565 ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำฯ ทั้งนี้กระเช้าผลิตภัณฑ์ฯ ดังกล่าวเป็นผลสำเร็จจากการดำเนินงานของ วว. ในการขับเคลื่อน BCG Model ตามนโยบายของรัฐบาล
วว. สวัสดีปีใหม่ 2565 แด่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด