สพร.7 อุบลฯ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป

อังคาร ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๖:๕๖
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (Licenses) โดยหวังพัฒนาผู้ประกอบอาชีพให้มีความรู้ทักษะฝีมือได้ตามมาตรฐานและ ปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฏหมาย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภค โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 24 คน ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
สพร.7 อุบลฯ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป
สพร.7 อุบลฯ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด