วศ. สนับสนุนสมาคมฯส่งออกข้าวไทย ทดสอบชิมข้าวพันธุ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการพาณิชย์

พุธ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๖:๒๙
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.จิราภรณ์ บุราคร นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ให้การต้อนรับ นายวัลลภ มานะชัญญา อุปนายก สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการในการจัดงานประกวด "ข้าวพันธ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 1" เพื่อหาสุดยอดข้าวพันธ์ใหม่ที่โดดเด่นครบทุกด้าน
วศ. สนับสนุนสมาคมฯส่งออกข้าวไทย ทดสอบชิมข้าวพันธุ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการพาณิชย์

ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ข้าวหอมไทย ข้าวพื้นนุ่ม และข้าวพื้นแข็ง โดยการเข้าร่วมทดสอบการชิมข้าวพันธ์ใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบรสชาติอาหารไทย ชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.จิราภรณ์ฯ กล่าวว่า วศ. มีบริการทดสอบอาหารด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและรสชาติอาหาร โดยมีห้องปฏิบัติการด้านอาหารทางเคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี กายภาพ ประสาทสัมผัส และการแปรรูปอาหาร เพิ่มขีดความสามารถด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัส และมีบุคลากรที่ชำนาญงานและเครื่องมือทดสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดย วศ. มีผลงานวิจัยและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจอาหารของประเทศต่อไป ทั้งนี้ วศ. โดยกลุ่มคุณภาพทางประสาทสัมผัสในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร มีห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส และบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน เพื่อถ่ายความรู้และทักษะการทดสอบทางประสาทสัมผัสและการปฏิบัติ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-201-7000 หรือ www.dss.go.th และFacebook :DSSTHAISCIENCE ในวันและเวลาราชการ

ที่มา: กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. สนับสนุนสมาคมฯส่งออกข้าวไทย ทดสอบชิมข้าวพันธุ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการพาณิชย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด