สพร.6 ขอนแก่น ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า

พุธ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๗:๑๒
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น (สพร.6 ขอนแก่น) จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ บุคคลทั้วไปที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบฯ ในครั้งนี้ สามารถต่อยอดขอประเมินรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2557 ให้สามารถทำงานเกี่ยวกับช่างไฟฟ้าภายในอาคารได้อย่างถูกกฎหมายต่อไป
สพร.6 ขอนแก่น ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า
สพร.6 ขอนแก่น ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด