สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565

พุธ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๗:๒๒
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565 จำนวน 20 คน ให้แก่บุคคลทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ฝึกฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตร การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2565 ให้แก่ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เพื่อฝึกอบรมให้ผู้ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้นมีอาชีพ มีรายได้ และสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17,18,19, 21 มกราคม 2565 ณ สมาคมผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด