สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการทำสายคล้องหน้ากาก รุ่นที่ 1/2565

พุธ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๗:๒๓
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการทำสายคล้องหน้ากาก รุ่นที่ 1/2565 ผู้สูงอายุ (อายุ 55 - 59 ปี) จำนวน 20 คน เพื่อฝึกอบรมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ และสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2565 ณ ชุมชนเขากระจิว ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการทำสายคล้องหน้ากาก รุ่นที่ 1/2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการทำสายคล้องหน้ากาก รุ่นที่ 1/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด