WFX สนับสนุนพนักงานและครอบครัว ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3

พฤหัส ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๑:๐๒
บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ WFX ได้ให้การสนับสนุน และผลักดันพนักงานทุกคน รวมทั้งครอบครัว และชุมชนโดยรอบโรงงาน ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" กระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่ติดต่องานกับ WFX ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทฯให้การสนับสนุน และสอดคล้องกับนโยบายองค์กรที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นสำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการลูกค้าตลอดเวลาในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้
WFX สนับสนุนพนักงานและครอบครัว ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3
WFX สนับสนุนพนักงานและครอบครัว ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด