ม.รามฯ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โครงการฯ ป.เอก ทางสังคมศาสตร์

พฤหัส ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๖:๕๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นที่สร้างคุณงามความดีและชื่อเสียงอันเป็นคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ ในโอกาสวันสถาปนาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ครบรอบ 2 ทศวรรษ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศระวี วายทองคำ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และดร.อนุกูล ตันติมาสน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์ ผู้อำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และนายเจษฎา อธิพงศ์วณิช หัวหน้าสำนักงานโครงการฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ม.รามฯ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โครงการฯ ป.เอก ทางสังคมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด