ดีอีเอส หนุน สกมช. จัดอบรมหลักสูตร Executive CISO รุ่นที่ 1 พัฒนาทักษะผู้บริหารฯหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศในระดับประเทศ

ศุกร์ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๐:๒๒
นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 โดยมีพลเอก ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และพลโท ปริญญา ฉายดิลก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายและแผน/ผู้อำนวยการหลักสูตรตามลำดับ ในฐานะผู้จัดงานฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาลาไทย โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค การจัดอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระดับผู้บริหาร นับเป็นครั้งแรกและครั้งสำคัญของประเทศไทย ที่สกมช. เปิดหลักสูตรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้บริหาร (Executive CISO) รุ่นที่ 1 เนื่องจากได้เห็นถึงความสำคัญที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กร และสร้างเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง ในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศในระดับประเทศ
ดีอีเอส หนุน สกมช. จัดอบรมหลักสูตร Executive CISO รุ่นที่ 1 พัฒนาทักษะผู้บริหารฯหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศในระดับประเทศ

สำหรับหลักสูตรนี้ จะคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ จำนวน 70 คน มีรูปแบบการเรียนตลอดหลักสูตรจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนและถกแถลงเชิงวิชาการอย่างเข้มข้น  ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดดีอีเอส และนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคุณอิศรา พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. วี จำกัด เป็นต้น

 

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดีอีเอส หนุน สกมช. จัดอบรมหลักสูตร Executive CISO รุ่นที่ 1 พัฒนาทักษะผู้บริหารฯหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศในระดับประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด