รมว.สุชาติ กำชับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าฝึกโดรนภาคเกษตร

จันทร์ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๑:๒๖
รมว.สุชาติ กำชับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าฝึกโดรนภาคเกษตร
รมว.สุชาติ กำชับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าฝึกโดรนภาคเกษตร

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับลูกรมว.แรงงานขยายฝึกขับโดรนภาคเกษตร เพิ่ม 8 จังหวัด ตั้งเป้าขั้นต่ำ 240 คน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยประชาชาชนพี่น้องแรงงานทุกกลุ่ม ได้กำชับให้กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ดูแลแรงงานทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ให้ได้รับการพัฒนาทักษะฝึกยกระดับฝีมืออย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างงานและสร้างรายได้ที่มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในภาคเกษตรกรรมถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศ สร้างรายได้ให้ประเทศแต่ละปีเป็นจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เร่งขับเคลื่อนภารกิจเพื่อตอบโจทย์นโยบายดังกล่าว โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้แรงงาน ภาคเกษตรกรรมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนการผลิต สู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนชั้นนำด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรสาขา ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตร โดยตั้งเป้าหมายให้เกษตรกรนำโดรนไปใช้ในขั้นตอนการเพาะปลูก ใส่ปุ๋ย ฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าของสินค้า และลดความเสี่ยงอันตรายในระหว่างการปฏิบัติงาน ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการฝึกอบรมในพื้นที่ 18 จังหวัดทั่วประเทศ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมกว่า 400 คน โดยมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม เพื่อการเกษตร ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถอธิบายส่วนประกอบของโดรน หลักการทำงาน ใช้เครื่องบังคับได้อย่างถูกต้อง สามารถบำรุงรักษาเปลี่ยนชิ้นส่วน การผสมสารเพื่อใช้ในการพ่นยา สร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีความรู้ในการขอทำใบอนุญาตและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากความสำเร็จของปีที่ผ่านมา ปี 2565 จึงขยายการฝึกอบรมเพิ่มเติมอีก 8 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี นครนายก เพชรบุรี สุโขทัย ลำปาง น่าน แพร่ และสกลนคร ตั้งเป้าหมายฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 240 คน และในอนาคตจะมีการขยายฝึกอบรมทั่วประเทศต่อไป

สำหรับแผนการฝึกอบรมปี 2565 ใน 8 จังหวัด ต้องปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจัดให้มีการฝึกอบรมตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาด หลักสูตรดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจเข้าฝึกอบรมจำนวนมากในแต่ละจังหวัด จึงเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านช่องทาง www.dsd.go.th. และ www.facebook.com/dsdgothai เมื่อเปิดรับสมัครจะได้แจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด

ที่มา: กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รมว.สุชาติ กำชับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าฝึกโดรนภาคเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด