สนพ.แพร่ เตรียมพัฒนาเกษตรกรกลุ่ม young smart farmer ตามโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จันทร์ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๖:๕๑
วันที่ 24 มกราคม 2565 นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าประสานงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เพื่อประสานหากลุ่ม young smart farmer ปลูกแปลงผักเกษตร และได้เข้าศึกษาดูพื้นที่จริง ณ แปลงผักผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลกาญจนา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อไป
สนพ.แพร่ เตรียมพัฒนาเกษตรกรกลุ่ม young smart farmer ตามโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนพ.แพร่ เตรียมพัฒนาเกษตรกรกลุ่ม young smart farmer ตามโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด