ห้ามพลาด! IT SPU ชวนฟัง Talk Tech "ก้าวสู่ยุค Metaverse โลกใบใหม่ ที่ใกล้ตัว"

จันทร์ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๗:๑๙
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมือกับคณะบัญชี และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชวนฟัง Tech Talk หัวข้อ "ก้าวสู่ยุค Mataverse โลกใบใหม่ ที่ใกล้ตัว" โดย คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา Chief Excutive Officer(CEO) of Ava Advisory Group
ห้ามพลาด! IT SPU ชวนฟัง Talk Tech ก้าวสู่ยุค Metaverse โลกใบใหม่ ที่ใกล้ตัว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด