เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จับมือ สำนักงานประกันสังคมเขต 4 และ รพ.บางปะกอก 1 เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3

พฤหัส ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๔:๓๖
ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมเขต 4 และ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เปิดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2565 โดยมีนายสมพล ตรีภพนารถ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 และ นพ.อำนาจ พิศาลจำเริญ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 1 ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีน ณ ชั้น 6 โซน BC เมื่อเร็ว ๆ นี้
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จับมือ สำนักงานประกันสังคมเขต 4 และ รพ.บางปะกอก 1 เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด