เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี เปิดศูนย์ร่วมใจฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 จัดฉีดวัคซีนผู้ประกอบการร้านค้าร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

พุธ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๔:๓๓
ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยนายสมพล ตรีภพนารถ (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี ในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี เปิดศูนย์ร่วมใจฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด 19 โดยมี นายอนุทิน  ชาญวีรกูล (ที่ 4 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ (ที่ 2 จากซ้าย) อธิบดีกรมการแพทย์ นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี เปิดศูนย์ร่วมใจฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 จัดฉีดวัคซีนผู้ประกอบการร้านค้าร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

สำหรับ ศูนย์ร่วมใจฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด 19 ให้บริการเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ชั้น 4 โซน A โดยศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงวัคซีนให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและพนักงานร้านค้า เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเอ็ม บี เค มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ผู้ประกอบการร้านค้า ลูกค้าที่มาใช้บริการ ชุมชนและสังคม พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐให้สามารถกระจายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้มากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาได้สนับสนุนพื้นที่หน่วยงานภาครัฐเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนตั้งแต่เข็มที่ 1 จนถึงเข็มกระตุ้น ตลอดจนการจัดหาวัคซีนดูแลพนักงานและร้านค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น และร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศ

ที่มา: เอ็ม บี เค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด