CIVIL เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

พฤหัส ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๑:๕๓
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีวิลเอนจีเนียริง ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ บมจ. ซีวิลเอนจีเนียริง ผู้รับเหมาโครงการวิศวกรรมและก่อสร้าง ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,220 ล้านบาท ในวันที่ 27 มกราคม 2565 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "CIVIL"
CIVIL เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด