บีทีเอส กรุ๊ปฯ สนับสนุน สิ่งของอุปโภค-บริโภค แก่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

ศุกร์ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๘:๕๐
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ยาสามัญ และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็กให้แก่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) โดยมี นายเชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปส่งต่อให้กับเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคอีสาน รวมถึงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ อย่างยั่งยืนต่อไป ณ อาคารสำนักงานใหญ่รถไฟฟ้าบีทีเอส ถนนพหลโยธิน
บีทีเอส กรุ๊ปฯ สนับสนุน สิ่งของอุปโภค-บริโภค แก่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด