ม.หอการค้าไทย เปิดหลักสูตร TEPCoT รุ่น 14

ศุกร์ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๔:๓๒
เปิดหลักสูตร TEPCoT รุ่น 14 รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 14 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ ได้เรียนรู้ร่วมกัน ได้บูรณาการองค์ความรู้ แนวความคิด และประสบการณ์ทางการค้า และการพาณิชย์ด้านต่างๆ และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการค้าและการพาณิชย์ที่จะนำพาประเทศให้เป็นผู้นำเศรษฐกิจของเอเชียต่อไปอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร TEPCoT เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Commerce&Trade on the Next Normal Landscape ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ม.หอการค้าไทย เปิดหลักสูตร TEPCoT รุ่น 14
ม.หอการค้าไทย เปิดหลักสูตร TEPCoT รุ่น 14

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด