"บีซีพีจี" ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ศุกร์ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๗:๓๑
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้
บีซีพีจี ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
  1. นายนิวัติ อดิเรก ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
  2. นายภูวดล สุนทรวิภาต ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ที่มา: บีซีพีจี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด