FRESHY SPU 2021 พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สาวเก่งจากคณะดิจิทัลมีเดียคว้ารางวัลชนะเลิศ ทูต USR 2021

จันทร์ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๙:๒๙
กิจกรรมที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์สำหรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นการ ประกวดดาวเดือน ของมหาวิทยาลัยนั่นเอง เพราะกิจกรรมนี้เรียกว่าเป็นกิจกรรมใหญ่อันดับแรกๆของมหาวิทยาลัย ที่ทำให้เหล่านักศึกษาได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น
FRESHY SPU 2021 พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สาวเก่งจากคณะดิจิทัลมีเดียคว้ารางวัลชนะเลิศ ทูต USR 2021

แต่เนื่องจากผลกระทบของประเทศไทยที่ต้องประสบกับการระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส-2019 หรือ COVID-19 มาเป็นระลอกๆทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมสำหรับนักศึกษา จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อีกทั้งยุคสมัยเปลี่ยน รูปแบบก็ต้องเปลี่ยนไป

ซึ่งในปีการศึกษา 2564 นี้ ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย สโมสรนักศึกษาและทีมงาน SAMO Production ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการประกวด ดาว-เดือน เป็นการจัดกิจกรรม FRESHY SPU 2021 ในรูปแบบการประกวด ทูต USR ภายใต้แนวคิด "POWER OF SOCIAL CHANGE" หรือ "พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพราะรูปลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่กำหนดคุณค่าของตัวตน" ด้วยการถ่ายทอดสดผ่านรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงวิกฤตของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งผสมผสานระหว่างเวทีจริงหรือ real stage และเป็นการผสมผสานทางด้านเทคนิค Virtual stage 4D ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวด รวมทั้งทีมงานทุกภาคส่วนผ่านชุดปฏิบัติการจุดคัดกรอง ร่วมกับ ศบค. 19 และกระทรวงสาธารณสุข (รวมทั้งการตรวจหาเชื้อโควิด-19) และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง มาตรการ ของ ศบค. 19 และ กระทรวงสาธารณสุข ที่ร่วมกันวางกรอบไว้

และงาน FRESHY SPU 2021 "POWER OF SOCIAL CHANGE" ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี เป็นประธาน กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ต่อด้วย ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ผ่านรูปแบบออนไลน์ แก่ นักศึกษา FRESHY SPU ตัวแทนคณะต่างๆที่เข้าร่วมการประกวด และ FRESHY SPU ที่รับชมผ่านการไลฟ์สตรีม

สำหรับผลการประกวด ทูต USR 2021 ในครั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ ทูต USR 2021 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน และผู้ได้รับรางวัล โครงการดีเด่น ได้แก่ นางสาวเกวลิน  เหมือนชอบ นักศึกษาคณะคณะดิจิทัลมีเดีย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัล POPULAR VOTE ได้แก่ นายศุภโชค  แข็งแอ นักศึกษาคณะบัญชี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาว ฐานิตา  เอื้อบุญมีสิริ นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ทั้งหมดเข้ารับถ้วยรางวัลและสายสะพายจาก ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลบนเวที แก่ นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

FRESHY SPU 2021 พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สาวเก่งจากคณะดิจิทัลมีเดียคว้ารางวัลชนะเลิศ ทูต USR 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด