RICHY มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส

จันทร์ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๖:๐๕
คุณวีระพล อรรถบูรณ์วงศ์(ที่2 จากขวา) กรรมการบริษัท, คุณพิชญา ตันโสด (ที่1จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร บมจ.ริชี่เพลซ 2002 เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับ นายอับดุลเลาะห์ อะห์หมัด ทูจุ(ที่2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ประจำประเทศไทย กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว ของสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมปรึกษาในเรื่องความเป็นไปได้ของความร่วมมือทางธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อต่อยอดความสำเร็จของทั้งสองบริษัทต่อไปในอนาคต ณ อาคารสาธรสแควร์ บางรัก กทม. เมื่อเร็ว ๆ นี้
RICHY มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด