"DTC ร่วมใจบริจาคโลหิต" ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

พุธ ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๒ ๑๓:๒๒
วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ (ที่ 4 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช โรงพยาบาลศิริราช จัดกิจกรรม "DTC ร่วมใจบริจาคโลหิต" ณ ศูนย์วิทยบริการของวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายขององค์การอนามัยโลกและความต้องการใช้โลหิตที่ยังขาดแคลนอยู่ โดยโลหิตทุกยูนิตที่ได้ในครั้งนี้จะถูกเก็บไว้ในธนาคารเลือดเพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราชต่อไป
DTC ร่วมใจบริจาคโลหิต ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี
DTC ร่วมใจบริจาคโลหิต ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด