สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก ดำเนินการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อสร้างรายได้

พฤหัส ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๖:๑๘
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก ดำเนินการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก ดำเนินการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อสร้างรายได้

โดยมุ่งเน้นให้แรงงานผู้สูงอายุได้นำวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ มาออกแบบและพัฒนา ให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ในอนาคตให้กับครอบครัว โดยนางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก ดำเนินการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อสร้างรายได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด