เรียนรู้ไร้ขีดจำกัดกับคอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC เดือนกุมภาพันธ์

ศุกร์ ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๐๙:๒๒
ขอเชิญผู้สนใจเรียนรู้ทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลากับ CHULA MOOC คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป โดยมีรายวิชาต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้
เรียนรู้ไร้ขีดจำกัดกับคอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC เดือนกุมภาพันธ์
 • ความปลอดภัยด้านกายภาพ ยา และโภชนาการ รุ่นที่ 1
  https://mooc.chula.ac.th/courses/267
 • แผ่นดินไหว ธรณีพิโรธที่น่ากลัว (Earthquake - A horror geohazard) รุ่นที่ 3
  https://mooc.chula.ac.th/courses/144
 • ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรม รุ่นที่ 4
  https://mooc.chula.ac.th/courses/47
 • Kanji Cool Kit: คู่คิด คันจิ รุ่นที่ 4
  https://mooc.chula.ac.th/courses/16
 • ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์ รุ่นที่ 4
  https://mooc.chula.ac.th/courses/40

อ่านวิธีการใช้งาน Website และ วิธีการลงทะเบียนได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/how-to
เข้าเรียนออนไลน์ได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/courses

สอบถามเพิ่มเติม Facebook : https://facebook.com/CHULAMOOC
Email : [email protected]

ที่มา: ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด