SVL Group มอบเงินสนับสนุนโครงการ "พิทักษ์บ้านปลา ธนาคารปู"

ศุกร์ ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๑:๔๐
SVL Group โดย นายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก และนายชาญสิทธิ์ ใหม่ตัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับนายชิษณุพงศ์ เนื่องจำนงค์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนสมทบทุนในโครงการ "พิทักษ์บ้านปลา ธนาคารปู" เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลา ธนาคารปู และฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลนริมแม่น้ำบางปะกง โดยมีนางสาวมลิสุวรรณ พิสุทธิธัญรักษ์ ผู้นำเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบางปะกง รับมอบ ณ ศูนย์พิทักษ์บ้านปลา ธนาคารปู ชุมชนบ้านบน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
SVL Group มอบเงินสนับสนุนโครงการ พิทักษ์บ้านปลา ธนาคารปู

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด