สพร 23 ปัตตานี ประชุมหารือช่วยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาส

ศุกร์ ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๕:๒๔
วันที่ 2 ก.พ.2565 นายวาริน สองเมือง ผอ.สพร 23 ปัตตานี ประชุมหารือร่วมกับ พ.อ. กฤศณัฏฐ์ จันทร รอง ผบ.ฉก.ปัตตานี ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดปัตตานี และผู้แทนชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาสให้มีโอกาสในการทำงานและมีอาชีพ โดยขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกประชาชนที่ขาดโอกาสเข้ารับการฝึกอาชีพ ขอรับสนับสนุนงบประมาณ และจัดหาตำแหน่งงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมยาทิพย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สพร 23 ปัตตานี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
สพร 23 ปัตตานี ประชุมหารือช่วยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาส
สพร 23 ปัตตานี ประชุมหารือช่วยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด