สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้นศ.วท.เทคนิคพังงา

พุธ ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๕:๓๖
วันที่ 9 ก.พ 65 นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบฯ เป็่นนักศึกษา ระดับ ปวช. ปี 3 วิทยาลัยเทคนิคพังงา จำนวน 35 คน ดำเนินการทดสอบฯระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้นศ.วท.เทคนิคพังงา
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้นศ.วท.เทคนิคพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด