พัฒนาฝีมือแรงงานโคราชจับมือ บ.นิปปอนเพนต์ สร้างแรงงานช่างสีรถยนต์ เพื่อรองรับการให้บริการด้านยานยนต์

พฤหัส ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๖:๐๑
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ได้ดำเนินการตามแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างสีรถยนต์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างสีรถยนต์ร่วมกับบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร  เทคนิคการพ่นซ่อมสีรถยนต์ระบบซ่อมด่วน จำนวน 18 ชั่วโมง ให้แก่แรงงานที่สนใจด้านช่างสีรถยนต์ ในระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคสีรถยนต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 18 คน
พัฒนาฝีมือแรงงานโคราชจับมือ บ.นิปปอนเพนต์ สร้างแรงงานช่างสีรถยนต์ เพื่อรองรับการให้บริการด้านยานยนต์

โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะให้แรงงานมีความรู้ความสามารถมีประสิทธิภาพและเป็นสาขาที่มีความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับนายจ้างหรือสถานประกอบกิจการ หลักสูตรนี้หากมีผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา โทรศัพท์ 04 441 6950

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

พัฒนาฝีมือแรงงานโคราชจับมือ บ.นิปปอนเพนต์ สร้างแรงงานช่างสีรถยนต์ เพื่อรองรับการให้บริการด้านยานยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด