ดั๊บเบิ้ล เอ ยกย่องเป็นองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี 2022

ศุกร์ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๓:๕๐
นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ(คนกลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ ตัวแทนรับประกาศเกียรติคุณ รางวัล "Friendly Design Awards 2022" จาก นายกฤษนะ ไลลา (คนขวา) ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล ที่ยกย่องให้ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เป็น "องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี" (Tourism for All) ด้วยการส่งเสริมและสร้างอารยสถาปัตย์เพื่อให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม ณ เมือง ทองธานี
ดั๊บเบิ้ล เอ ยกย่องเป็นองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด