พิธีประสาทปริญญาบัตร พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.หอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2562

ศุกร์ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๗:๓๓
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวมประมาณ  4,200 คน   ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   เมื่อเร็วๆ นี้  
พิธีประสาทปริญญาบัตร พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.หอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด