วศ.ต้อนรับ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย

จันทร์ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๖:๒๕
ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม พร้อมด้วย ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประชุมหารือและเยี่ยมชมภารกิจ กลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กองวัสดุวิศวกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทยของกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
วศ.ต้อนรับ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย
วศ.ต้อนรับ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด