"แม็คยีนส์" ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.เกษมบัณฑิต สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

อังคาร ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๒ ๑๑:๒๗
นายปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ "แม็คยีนส์" ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงให้การสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน กับ ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์จากกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องเกษมทรรศน์ ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
แม็คยีนส์ ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.เกษมบัณฑิต สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

รายนามผู้บริหารจากซ้ายไปขวา

  1. รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  2. ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  3. ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  4. นายปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  5. นายจิรชยุตม์ วิโรจน์ชีวัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  6. นายพลรพี มานะสุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่มา: แม็คกรุ๊ป

แม็คยีนส์ ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.เกษมบัณฑิต สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด