ม.รามฯ แสดงความยินดี นศ.นิติศาสตร์ ชนะเลิศ Moot Court 2021

อังคาร ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๒ ๑๖:๔๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดงความยินดีแก่ นางสาวธนาภรณ์ วัฒนานนท์ นางสาวปวีณาจิรัสย์ นักเทศน์ และนางสาวสาริสา ชุติณบดินทร์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020/2021) โดยมี อาจารย์นันทพล พุทธพงษ์ และอาจารย์ฐิติพร วัฒนชัย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร
ม.รามฯ แสดงความยินดี นศ.นิติศาสตร์ ชนะเลิศ Moot Court 2021

การแข่งขันฯครั้งนี้ จัดโดย ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด