สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาอบรมทำผ้ามัดย้อมให้กลุ่มผู้สูงอายุ

พฤหัส ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๐๙:๐๗
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาอบรมทำผ้ามัดย้อม หารายได้เสริมฝ่าวิกฤติโควิด ขายผ่านระบบออนไลน์ และขายผ่านร้านภายในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาอบรมทำผ้ามัดย้อมให้กลุ่มผู้สูงอายุ

นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม ให้กลุ่มผู้สูงอายุบ้านหล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดหล่อยูง ม.1 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน

นางมัณฑนา เมืองวงษ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม กล่าวว่าผู้สูงอายุในชุมชนหล่อยูงซึ่งมีอาชีพหลักคือเกษตรกร และอาชีพเสริมคือการรวมกลุ่มสมาชิกของโรงเรียนผู้สูงอายุ ทำงานประดิษฐ์ งานฝีมือหลากหลายชนิด เช่น กระเป๋าผ้า ของชำร่วยงานมงคลสมรส โดยมีช่องทางการจำหน่ายเป็นของขวัญ ของฝาก โดยเน้นขายผ่านระบบออนไลน์ ขายผ่านหน้าร้านภายในสถานที่ท่องเที่ยว และการออกบู้ทจำหน่ายสินค้าในงานแสดงสินค้าต่างๆ

สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวางแผนหารายได้เสริมในสถานการณ์โควิด 19 โดยคิดว่าหลังจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทำผ้ามัดย้อมเป็นผืนผ้าเสร็จแล้ว ทางกลุ่มจะนำผ้ามัดย้อมมาเข้าสู่กระบวนการทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผู้สูงอายุทำเป็นอยู่แล้ว เช่น กระเป๋าผ้า หมวก ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ดอกไม้ ของชำร่วยชนิดต่างๆ ซึ่งโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ได้เข้ามาส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีรายได้ เลี้ยงดูตนเองได้ เพื่อจะได้เป็นรากฐานของรายได้ที่มั่นคงของกลุ่มต่อไปในอนาคต และเป็นการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาอบรมทำผ้ามัดย้อมให้กลุ่มผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด