สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร บูรณาการร่วมกับคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมความรู้ด้านวิชาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1/2565

จันทร์ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๗:๒๓
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร บูรณาการร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม "อบรมความรู้ด้านวิชาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ" ครั้งที่ 1/2565 ให้กับผู้ถูกคุมประพฤติที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 40 คน เพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้มีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ ในสาขาต่อไปนี้
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร บูรณาการร่วมกับคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมความรู้ด้านวิชาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1/2565
  1. สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
  2. สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายพยุงพงศ์ บุญเติม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร บูรณาการร่วมกับคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมความรู้ด้านวิชาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด