สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ) สาขาการทำปูนปั้นม้านั่งไม้เทียม

พุธ ๐๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๐๕
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ) สาขาการทำปูนปั้นม้านั่งไม้เทียม รุ่นที่ 1/2565 จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ฝึก ณ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายโสณบัณฑิตย์ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คนและได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) อย่างเคร่งครัด
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ) สาขาการทำปูนปั้นม้านั่งไม้เทียม
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ) สาขาการทำปูนปั้นม้านั่งไม้เทียม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด