จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565

พฤหัส ๐๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๑๐
วันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"  เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย  ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยโดยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านช่างและทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน  โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐภาคเอกชน สมาคม องค์กรวิชาชีพและสถานประกอบกิจการเข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางด้านช่างของพระองค์  
จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565
จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด