สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"

จันทร์ ๐๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๔๒
เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 65 นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ หอประชุมจำปูน ศาลากลางจังหวัดพังงา
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ เนื่องใน วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการช่าง และเป็นแบบอย่างแรงกายแรงใจต่อแรงงานไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ถวายพระราชสมัญญาเฉลิมพระเกียรติพระองค์ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด